Hello Guest! Login

Agiw

uncommon words
bisdakwords no image

Related to “anuhos”, marka agi sa itom nga aso gikan sa gamay nga kayo (fire) sama sa lamparilya or kaha kandila.

Sample: Ipalayo ang kandila sa lapida kay ma-agiwan (Put the candles far from gravestone to avoid black marks)

Related word: Anuhos

Most of the definition online for Agiw is cobweb/spiderweb, cobweb in bisaya is lawa-lawa, balay sa kaka (spiders). Lumad nga bisaya meaning sa agiw is defined above.

Bisaya: Agiw

Tagalog: -

English: Smoke marks