Hello Guest! Login

Akong Higala Ikaw Ba Susama Kanaku?


akong higala sama kanako

Sa kawha-an ug unum ning kinabuhi,
Gihambin ba usab nimu ang kalisud sa gipitik sa imung kasing-kasing.
Kasing-kasing nga susama sa usa ka karnirung sala-ag.
Nasala-ag apan may padulngan.
May padulngan apan way kasiguru-an.

Akong higala, ikaw ba usa ka nila ug dili susama kanaku?
Nagapuyu sa tingug sa ubang tawu,
ug gilimdan ang gipitik sa imung dughan?

Oh, akung higala, ikaw ba susama kanaku?
Tanang makalup-ug na pagsuway nila, gisalikway.
Tanang nagpalingud na mga pagsulay, gipakigbisugan,
masunud lamang ang singgit sa imung dughan.

Oh, akung higala ikaw ba susama kanila?
Matag gutlu sa imung kinabuhi gihatag mu sa ilang mga kamut.
Matag dahilig sa imung luha kini para kanila, apan dili para ka nimu?
Nahadluk ka ba na sa imung paglakaw ikaw mahilukapa?
Ug dili makapamatu-ud sa kaugalingun ka nila?

Nahadluk ka ba na sa imung dalan, ikaw tamayun ug yagayaga-an?
Nahadluk ka ba na mapungkul ug ma-ulipun sa ilang mga pulung?
Ug nahadluk ka ba na ikaw wa mahisubay sa ilang dagan?

Kung puy-an mu ang ilang mga pulung ug tingug
Kung subayun mu ang ilang dalan, mahitukma lang sa ilang dagan.
Ug talikdan ang hunghung sa imung kasing kasing,
nahisama ka sa tawung buta– buta apan makakita,
sa tawung bungul-bungul apan makadungug,
sa tawung amang-amang apan makasulti,
ug sa tawung bakul-bakul apan makalakaw.
Kung mahi-abut na ang imung kagabhi-un, wala ka bay mga pagtu-aw sa pagmahay?

By: Marnie Dy

More Laglum Words:


  • bisdakwords no image
    Nangalisbo ang baho
  • sung-ay
    Sung-ay
  • hunsoy
    Hunsoy
  • Pang-os (ug tubo)
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
manoy

ug pan-os pd, hahaha

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x