Hello Guest! Login

Recent and Archives

Tinood nga Gugma


tinuod nga gugma

Sa pagbidlisiw sa adlaw Mirason dili matan aw Nagluhod ako kanimo Nangayo ug pasaylo. Ang imong gugma way sukdanan Kay bisan ang krus imong giduphan Taliwala sa mga kasaypanan NgaRead More

Akong Higala Ikaw Ba Susama Kanaku?


akong higala sama kanako

Sa kawha-an ug unum ning kinabuhi, Gihambin ba usab nimu ang kalisud sa gipitik sa imung kasing-kasing. Kasing-kasing nga susama sa usa ka karnirung sala-ag. Nasala-ag apan may padulngan. MayRead More

Katilingban


katilingban bisaya poem

Sapagka himugso nato iining kalibutan Lain-lain nga dapit ang ato-a nga gigikanan Ang uban gikan sa saladpan Ang uban pud gikan sa silangan Pero usa lang ang tumong niining tananRead More

Inahan


inahan bisaya poem

Sa pagkatawo ko niining kalibutan Ako-a gayud nasayran Nga dili lalim ang imong naagian Sulod sa siyam ka bulan. Taliwala sa mga kasakit nga naagian Ako imoha nga gi-ampingan SulodRead More

Ikaw Langit


ikaw langit bisaya poem

Sa maka-usa pagla-um ku nahanaw, sa ilawm sa makabutang kangitngit. Kasingkasing nga nagtu-aw sa kabugnaw, sa pag abut mu, kahayag nabanhaw. Ang patay’ng punu-an nabuhi, ug ang pagmaya ug kalipay,Read More

Kahayag sa buwan


kahayag sa buwan

Kahayag sa buwan, Kangitngit sa dalan, Naay babayeng gadagan, Akong nasugatan.. Padulong sa tulay, Abi nako ug magpaka matay, Pastilan, nalibang man di ay.

KABATAN-ONAN


kabatan-onan

Sa pagkahimugso ko niining kalibutan Ako gitahasan sa kapalaran Nga alagaran ang yutang natawhan. Kay matod pa sa kasulatan Ako ang paglaom sa yutang natawhan. Isip paglaom sa yutang natawhanRead More

Ang pagtadlas sa kamatu-oran ilalom sa tulay nga malimbongon


pagtadlas kamatu oran ilalom sa tulay

Kahinam nga naghulat taliwala sa dagat og sapa Mga pahiyom sa bata nga nag ambukaw sa suba Sakayan nga napuno sa gasa Gikan sa lain lain nga isla Kaadlawon angRead More