Cebuano Riddles


Cebuano Riddles

The best of Cebuano Riddles!

Tigmo tigmo sa ta bai!

 

Tigmo

Tubag

1. Kabayo ni Adan, dili mokaon kon dili sakyan Click Me
2. Ug malipay mogamay; ug masuko, modako Click Me
3. Bulikata ang imoha kay isod nko ang akoa Click Me
4. Kaban sa pari di mauli Click Me
5. Dili rayna, dili hari apan sa ulo may korona Click Me
6. Sa gamay pa gisanina-an, sa dako na gihubu-an Click Me
7. Kung mo-tingdog mo-mubo, kung mulingkod mo-taas Click Me
8. Usay sung-ungon, duhay kut-unon Click Me
9. Tigmo-tigmo agukoy ugma na ta mag-asoy Click Me
10. Gibuwad nga dili basa, Gibitay nga walay sala
Pasak-on, pakanaugon, Apan mao’y atong tahuron.
Click Me
11. Unsay lisod sakaon? Click Me
12. Sa layo murag motor apan sa duol doktor Click Me
13. Bulikata ang imoha kay isulond nakong akoa Click Me
14. Usa ka prinsesa pero daghan ug mata Click Me
15. Nagdagan , nagkurog , nagsubay iyang bukog Click Me
16. Baboy sa lasang, ang tunok puro lansang Click Me
17. Puwa unya bunguton, kung imong ukbon naay liso sa ilawom Click Me
18. Akoa apan di nako magamit, laing tawo hinuon maka gamit Click Me
19. Sa ibabaw kadaruhan,sa ilawom kabatuhan Click Me
20. Buhok ni Maria, paspas motubo pero dili mapangko Click Me
21. Dili tubo dili kawayan naay subok sa tunga nga katingalahan pagbantay kung ang subok mao nay mo dagan kay kana bantayanan Click Me
22. Siging lukot, siging lukot, walay linukutan Click Me
23. Wala sa langit, wala sa yuta, makalipong sa huna-huna Click Me
24. Sa gamay pa gi-sininaan, sa dako na gihubuan Click Me
25. Magsama kaming tiunay, pareho ang panagway, gibulag kami ni nanay gikan pa sa gamay hangtod karon wa pa nag kit-anay Click Me
26. Kalipay sa naka buno, kasakit sa naka punit, unsa man? Click Me

 

 

Now, try this riddles, only legend can answer.

If naa moy bisaya nga tigmo diha, please comment below and we will add into the list. 🙂 🙂

Check this fun stuff bisdak drawings, see if how many you can guess.