Hello Guest! Login

Hamtong

uncommon words
hamtong

Hamtong ng panu-igon.. means.. sakto na sa edad.. associated to middle age, adult, mature.

Sample:
Desi-otso naman na siya, hamtong na iya panuigon (She is already eighteen, he is mature enough to handle things of his own)

Bisaya: Hamtong

Tagalog: -

English: Middle age; young adult; matured