Hello Guest! Login

Bisaya Riddles for Legends


bisaya riddles for legends

Our previous riddles are common ones. The following are another set of bisaya riddles made only for Legend Bisdak. Tinud-anay kang Bisdak kung kahibalo ka ani:

  1. Unsaon pagkatug sa buta?
  2. Unsay lisod sa-kaon?
  3. Unsaon paghigda sa bakol?
  4. Unsay gamay sa plato?
  5. Unsaon pag singgit sa hagaw-haw?

Bi kuno bi? Tubaga ninyo ni. Only legends can answer this.

Comments intentionally disabled, haha!