Hello Guest! Login

Recent and Archives

Banag-banag


banagbanag

Pagbanag-banag gikan sa root word “banag-banag”. Ang pagsubang sa bag-ong adlaw (sunrise) sa sayong kabuntagon. Opposite is kilumkilum. Sample: “Mubangon kita aron sugaton ang pagbanag-banag sa sayung kabuntagon.” (Let’s wakeRead More