Hello Guest! Login

Recent and Archives

Kalimutaw


kalimutaw

Kalimutaw, mao ning itom nga lingin sa mata. Eyeball in english. Sample: Lain-lain diay ug kolor ang kalimutaw sa tawo sa kalibutan sa. (Eyeball color is different from person toRead More