Hello Guest! Login

Recent and Archives

Haguros


haguros

Haguros relates to a sound.. meaning kusog.. paspas.. Sample: 1. “Kusug ang haguros sa hangin sa baybayon” 2. “Ga haguros lang ang mga sakyanan”