Hello Guest! Login

Recent and Archives

Katagakon ang mata


katagakon ang mata

Bisaya figurative language ni. Katagakon means about to fall and mata is eyes. This means in english too sleepy. (yawn-yawn!) Sample: Samtang nag basa ko ug libro, katagakon na akongRead More