Hello Guest! Login

Recent and Archives

Utingkay


bisdakwords no image

Utingkay, nanan-aw ug mga gamit. Kanang mga tinaguan gikan sa kaban, gihabwa ug panan-aw. Digging or looking far more for something. Sample: Ayaw na utingkaya pa ang iyang maitom ngaRead More