Hello Guest! Login

Recent and Archives

Pungango


bisdakwords no image

Part sa kahoy nga maoy ga hold sa mga bunga labi na ang mga kahoy or prutas nga mamungag pinungpong (pung-pong). Gamay ni siya nga lugas. Sample: Tarunga pag-gunit angRead More